Quidditch

Quidditch

Quidditch is een gemengde sport die elementen van rugby, trefbal en handbal combineert
tot een nieuwe uitdagende sport. De sport is in 2005 in de Verenigde Staten ontstaan en
wordt inmiddels door een kleine duizend teams over de hele wereld gespeeld. Er zijn
competities in nationaal (Dutch Quidditch Cup, Dutch Quidditch League) en internationaal
(European Games, World Cup) verband. Door de combinatie van verschillende
spelelementen ontstaat een zeer tactische, snelle, fysieke sport.

Een quidditchteam bestaat uit 7 spelers, die ten alle tijden een broom (pvc-buis) tussen de
benen geklemd moeten hebben. Zij spelen op een ovaalvormig veld waarop aan beide
kanten 3 hoepels opgesteld staan. Elk team heeft 3 chasers die proberen een quaffle, een
ietwat zachte volleybal, bij de tegenstander door een van de hoepels te krijgen. Wanneer dit
lukt verdient het team 10 punten. Elk team heeft 1 keeper die probeert dit te voorkomen.
Daarnaast heeft elk team 2 beaters. Beaters spelen met in totaal 3 bludgers (trefballen) en
kunnen hiermee tegenstanders tijdelijk uitschakelen om daarmee het spel te ontregelen.
Wanneer een speler door een bludger geraakt wordt, moet diegene terug naar de eigen
hoepels voordat deelname aan het spel weer toegestaan is.
Tenslotte heeft elk team 1 seeker. De seeker heeft als enige doel de snitch te vangen. De
snitch is een tennisbal in een sok, die met klittenband aan de broek van een scheidsrechter
bevestigd is. Wanneer de seeker de snitch vangt, krijgt het team 30 punten en is de
wedstrijd afgelopen.

Aangezien quidditch een gemengde sport is, zijn er regels rond het geslacht van de spelers.
Elk team mag maximaal 4 personen van hetzelfde gender op het veld hebben staan.
Belangrijke kanttekening hierbij is dat niet-binaire genderidentiteiten apart meegenomen
worden. De quidditchgemeenschap streeft er actief naar toegankelijk te zijn voor spelers van
alle achtergronden en genderidentiteiten.